Heerlijk genieten in Duitsland

Heerlijk genieten in Duitsland

Welkom bij Varloh B&B

Welkom bij Varloh B&B

Privacy Statement “Varloh” Bed & Breakfast

Varloh Bed & Breakfast houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegeven.

Gegevens die door de gast verstrekt worden

Varloh Bed & Breakfast kan de gegevens die door de gast verstrekt worden, voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het verwerken van de reservering.
  • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de reservering, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin betalingsgegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie, een tip of wetenswaardigheid, waarvan Varloh Bed & Breakfast denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle en zinvolle website voor de gast.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de gast aan Varloh Bed & Breakfast zijn verstrekt, zullen nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij na expliciete toestemming.
Er is echter één uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om deze gegevens te verstrekken en/of de (lokale) overheid dit vereist.

Aanpassing van gastgegevens

De gast heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Varloh Bed & Breakfast kan de gast in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Varloh Bed & Breakfast voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


Disclaimer voor varlohbnb.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van varlohbnb.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Varloh B&B. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Varloh B&B is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Varloh B&B.
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Varloh B&B te mogen claimen of te veronderstellen.

Varloh B&B streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Varloh B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van varlohbnb.nl op deze pagina.

Google Analytics

Via Google Analytics worden op deze website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door de website navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)

 

Impressum

Eigenaar van de website www.varlohbnb.nl

Varloh B&B
Telgenstrasse 16
49744 Geeste-Varloh

Telefoon: +31654314848
Telefoon: +31651382569

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedrijfsleiders: Dhr. A.P. Wassink, Mevr J. Keijmel

Bevoegde rechtbank: Amtsgericht Meppen, Obergerichtsstraße 20, 49716 Meppen
BTW-nr.: kein

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK!